• zaterdag 28 januari 2023, 16:00 uur

Nieuwjaarsconcert (Verzoekprogramma)

Het traditionele Nieuwjaarsconcert van stadsorganist Gerben Budding is verplaatst naar 28 januari. Aanvankelijk zou dit plaatsvinden op 6 januari, maar deze datum bleek nodig voor de feestelijke heringebruikname van het hoofdorgel van de Sint-Jan. Ons bereikten vele teleurgestelde reacties dat het verzoekprogramma niet kon doorgaan, waarop besloten is om dit jaarlijks terugkerende feest te verplaatsen naar zaterdagmiddag 28 januari om 16.00 uur.

Verzoeken kunnen worden gemaild naar curator_muziek@sintjan.com