• 20 december 2019, 13:21 uur

Orgelconcert Poulenc in uw concertserie?

Het Orgelconcert van Poulenc geniet brede bekendheid, maar is niet zo vaak ‘live’ te horen. Samen met andere musici wil Gerben Budding hier verandering in brengen. Daarom informeren zij u graag over de mogelijkheden om met orkest en orgel het beroemde Orgelconcert uit te voeren in uw concertserie.

In de zomer van 2019 voerde Gerben met een projectorkest, bestaande uit zeer vergevorderde amateurmusici en enkele professionals o.l.v. Ad Verhage het Orgelconcert van Francis Poulenc en de Suite voor orkest, viool, cello en orgel van Joseph Rheinberger uit. Dit laatste werk m.m.v. violist Silviya Savova-Hartkamp en cellist Allard Hartkamp. Van verschillende kanten ontstond toen het idee om dit concertprogramma vaker uit te voeren.

Ook de genoemde Suite van Rheinberger is nauwelijks op de concertprogramma’s te vinden, maar is meer dan de moeite waard. Natuurlijk kan het concertprogramma op punten worden aangepast. Zo zou het bijvoorbeeld denkbaar zijn om, in het kader van een orgelserie, het orgelconcert van Poulenc te combineren met orgelrepertoire. Echter, het programma waarin het concert wordt gecombineerd met de Suite van Rheinbergert geniet de voorkeur.

Heeft u of uw commissie interesse voor deze productie? Neem dan contact op voor meer informatie en een begroting.